Fåråret

Fåråret

Lamm-produkter

Vår

Veckorna innan lammning börjar vi ge tackorna tillskott av ekologiskt kraftfoder.

Innan lammningen så klipper vi alla får så att det är lättare med hygienen vid lammningen.

I början av april börjar lammningen. När tackan ska lamma så vill hon vara i fred från övriga flocken och går lite mer för sig själv. Våra tackor får ett eller två lamm eftersom Gutefår är en gammal lantras. Tackan och lammen får stå i en egen box. Efter några dagar får tackan och lammen flytta ihop med  övriga flocken. I  flocken börjar sedermera de nya lammen att leka och utforska sina omgivningar.

Under våren behöver vi se över alla våra stängsel. Vi måste se till att alla trådar är spända och att inte grenar eller annat skräp har hamnat på trådarna. Vi behöver också se över så att alla stolpar är intackta.

.


Tidig Sommar

För att ge fåren variation och samtidigt inte överbeta hagarna använder vi flera olika hagar. Hargarna består dels av vall på åkermark, sjöängar och skogsbackar. Under sommaren flyttar vi fåren mellan våra olika hagar och ängar. Under sommaren är det också viktigt att se till att fåren alltid har tillgång till friskt vatten. Vi måste köra ut rent vatten i vattentankar till hagarna.

Vi tar även sk täckprov på fårspillningen för att undersöka om fåren har parasitangrepp. Om det visar sig att fåren är angripna så behöver varje får och lamm få medicin för att bli av med angreppen.


Sommar

Strax efter midsommar brukar ensilageskörden komma igång. Det är en intensiv period av mycket arbete.

Ensilage är konserverat gräs och många av de vitplastade höbalar du ser utmed svenska sommarvägar är ensilagebalar. Vid ensilageframställning slås gräset, torkas eventuellt någon dag och rullas sedan ihop i balarna och plastas. Tack vare avsaknaden av syre i balarna sker en naturlig konserveringsprocess som bevarar mycket av gräsets och örternas näringsämnen.

Ett stort jobb under sommaren är att hålla alla elstängsel fria från gräs. Detta måste göras så att strömmen i stängslet inte försämras.


Höst

Under hösten förbereder fårens vintertillvaro. Vinterns gödsel tas ut ur ladugården och diverse små reparationer på ladugården sker. Vi klipper  alla fåren tidigt under hösten så att pälsen ska växa ut innan det blir riktigt kallt. Under hösten sorterar vi även ut vilka lamm vi ska spara. Lammen som ska slaktas skickas till Sörby Slakteri, KRAV godkänt slakteri. Lammköttet säljer vi direkt till kund.


Vinter

På vintern har fåren tillgång att komma in i fårstallet. De märks dock att de tycker bäst om att vara ute. Vi matar fåren med vårt ekologiska ensilage. Under den här tiden sparar fåren på sina krafter. De rör sig på ett mycket begränsat utrymme av hagen. 

Morrarö gård, info@morraro.se, 070-4443152.